Manuel Terapi

manuel-terapi
MANUEL TERAPİ NEDİR ?

Hareketlerin ağrısız ve tam olarak sağlanması için ellerin belirli kurallara ve manevralara bağlı olarak kullanıldığı tedavi yöntemidir.

Manuel terapi omurga ve ekstremite eklemlerindeki fonksiyonel bozuklukların tedavisinde uygulanmaktadır.

Manuel tedavi, özellikle ortopedi, fiziksel tıp, nöroloji ve romatoloji alanlarındaki bir çok hastalığın tedavisine katkıda bulunan manipülasyon ve mobilizasyon gibi teknikleri kapsar.

Manuel tedavi kendi alanı içinde tanımlanmış iki temel tedavi yöntemi vardır.

Birincisi, özellikle belirli risklerin bulunduğu teknikleri, “itme” teknikleri olarak bilinen klasik manipülasyon yöntemlerini içerir. Manipülasyon, bilinen potansiyel risklerinden ve komplikasyonlarından dolayı özel dikkat gerektirdiği için, manuel terapi eğitimi almış uzman kişiler tarafından uygulanmalıdır.

Manuel terapinin diğer temel tedavi yöntemi, yumuşak doku teknikleri ve eklemi hareketlendirmeyi içeren mobilizasyon teknikleridir.

Mobilizasyon teknikleri ve postizometrik relaksasyon gibi nöromusküler terapi yöntemleri, egzersiz programları ile birlikte fizyoterapi alanında güvenli olarak kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, fiziksel kökenli bel boyun gibi ağrılı hastalar gittikçe artan sıklıkla şiropraktlara ve manuel terapi uygulayan uzman kişilere başvurmuşlardır.

MANUEL TERAPİ YÖNTEMLERİ NELERDİR

  • MOBİLİZASYON
  • MANİPÜLASYON
  • NEROMUSKÜLER TERAPİ
  • YUMUŞAK DOKU TEKNİKLERİ
  • EGZERSİZ

Ünitemiz de manuel terapi teknikleri uzman doktor kontrolünde alanında uzman fizyoterpistler tarafından uygulanmaktadır.