El Rehabilitasyonu

el-rehabilitasyonu
El ve üst ekstremitenin başlıca fonksiyonları; ulaşmak, tutmak, kavramak, taşımak ve bırakma ile ilgili günlük yaşam aktiviteleri yerine getirmektir. Bu kapsamda el fonksiyonlarının normal çalışması yaşamımız için önemlidir. Türkiye’de el cerrahisinin gelişmesiyle birlikte el rehabilitasyonu uygulamaları giderek önem kazanmıştır.

Ünitemizde fleksör ve ekstensör tendon yaralanmaları, sinir yaralanmaları ve sıkışmaları, ezilme yaralanmaları, el bileği, ön kol, dirsek ve kol kırık ve çıkıkları, yumuşak doku yaralanmaları, üst ekstremite artroplastileri, amputasyonlar, ve replantasyon cerrahisi yapılan hastalar, romatoid artrit, osteoartrit ve üst ekstremiteyi etkileyen diğer romatizmal hastalıklar, dupuyturen kontraktürü, tetik parmak, diabetik el, kompleks bölgesel ağrı sendromu ve spastik el gibi el problemleri olan kişiler tedavi edilmektedir.

Ünitemize başvuran hastalara fizik muayene yapılır ve fonksiyonel değerlendirilme ölçütleri uygulanır. Tüm değerlendirme sonuçları hasta muayene formları ile kayıt altına alınır. El rehabilitasyonu ile ilgili uzman ekibimiz tarafında egzersiz, fizik tedavi ajanları, iş ve uğraşı tedavisi uygulanmaktadır. Rehabilitasyon sürecinde hastanın gelişimi düzenli olarak değerlendirilir  ve ameliyatı yapan hekime düzenli bilgi akışı sağlanır.